A huge collection of 3400+ free website templates www.JARtheme.COM WP themes and more at the biggest community-driven free web design site

Iz bogatog izbora referenci izdvajamo

Projekt D-marine Marina dalmacija

Vise provjerite na linku D-Marin

 

Plinofikacija zadarske Županije

- Naručitelj EVN CROATIA d.d.

Izvedeni su radovi u dužini trase od 70km. Više pogledajte u videu:

 

Izvođenje radova na modernizaciji državne ceste D 506 , Bjelopolje – Donji Lapac

Radovi na modernizaciji državne ceste D 506 uključivali su pripremne i zemljane radove te radove cestovne infrastrukture.

       

 CRPNA STANICA ZGON-DIKLO

- Naručitelj VODOINSTALACIJA d.o.o, izvoditelj Diklo-gradnja

Izgradnja ceste od raskrižja S. radića do ulice N. Tesle ( Hebrangova )

Naručitelj – JADRAN INVEST d.o.o
Od raskrižja ulice S. Radića do ulice N. Tesle izveli smo sve pripremne i zemljane radove, te radove pripadajuće komunalne infrastrukture.

     

Sanacija i zatvaranje divljeg odlagališta otpada „ Iznad Budima – Podgradina „

Izvoditelj – EURCO , podizvoditelj Diklo-gradnja
Kao podizvoditelj radova za EURCO d.d izveli smo radove sanacije i zatvaranja divljeg odlagališta otpda iznad Budima u Podgradini – Općina Posedarje.

Transport kamenog, betonskog i otpadnog materijala Luka Gaženica - Gradska deponija

Za GRADITELJSTVO ZADAR d.o.o.
Za Graditeljstvo Zadar d.o.o. – prijevoz materijala na relaciji od Luke Gaženica do Gradske deponije.

Utovar i transport kamenog materijala iz kamenoloma „Bibinje „ do mjesta ugradnje u Luci Gaženica

 

 PUNTA SKALA

Temeljem sklopljenog ugovora između naručitelja radova PUNTA SKALA d.o.o i izvođača radova DIKLO GRADNJA d.o.o. - izvedeni su radovi iskopa za 3 objekta i podzemnu garažu cca 6 0000 m3, iskopi za infrastrukturu ( vodovod i kanalizacija ) cca 30 000 m3, te priprema pristupne ceste i okolnih ulica oko objekta ( iskop, nasipavanje i tamponiranje prije asfalta ).

     


Radovi na mostu u staroj jezgri Grada Paga

Za naručitelja radova PLOTER d.o.o.izveli smo radove demontaže i rušenja mosta, te zemljane radove.

       

- za GRADITELJSTVO ZADAR d.o.o.

 

IGRALIŠTE STANOVI

Radovi u sklopu izgradnje zamjenskog nogometnog igrališta „ Stanovi“ u Zadru, za Konstruktor d.d Split. Radovi su uključivali pripremu terena prije hortikulturnih radova, iskop postojećeg tla te nasipavanje i ravnanje drenažnog sloja u visini 1 m.


STAMBENO POSLOVNI OBJEKT JADRAN INVEST

Za naručitelja radova JADRAN INVEST d.o.o. izvedeni su radovi na VIŠNJIK 1 i VIŠNJIK 2 . Izvedeni radovi obuhvatili su strojni iskop za objekte , iskope za infrastrukturu ( voda, struja, plin, kanalizacija, telefon ) , te iskop i pripremu prilazne okolne ceste. Svi radovi izvedeni su prema važećim standardima, tehničkim normativima, tehničkim propisima i pravilima struke.

   

O.Š. ZADARSKI OTOCI

Za naručitelja radova GRAD ZADAR izvođača radova CENTROGRADNJA d.o.o Karlovac kao kooperanti izveli smo radove čišćenja terena (utovara i odvoza nasutog materijala cca 20 000 m3,) te iskopa za temelje (cca 5000 m3 )

   

 

RUŠENJE MLJEKARE ZADAR

Temeljem sklopljenog ugovora između naručitelja radova KERUM d.o.o. i izvođača radova DIKLO GRADNJA d.o.o. izvedeni su radovi uklanjanja objekta mljekare Zadar. Radovi uklanjanja predmetne građevine u cijelosti su izvedeni u periodu od 02.01. do 30.01.2006. god. Radovi su obuhvatili uklanjanje 4 objekta te utovar i odvoz na gradsku deponiju.

     

 

SANACIJA DEPONIJA - DIKLO

Za naručitelja radova EURCO d.d. izvedeni su radovi sanacije gradske deponije u Diklu. Izvedeni radovi obuhvatili su uređenje pokosa cca 258 000 m3, nasipavanje kamena cca 38 000 m3, grubo planiranje cca 128 000 m3 , te iskop i planiranje protupožarnog puta na deponiji cca 6000 m3 . Radovi su izvedeni u periodu od sredine 2006. do konca 2007. godine.

   

 

SUPER KONZUM

Za naručitelja radova KONSTRUKTOR d.d. Split izvedeni su radovi na iskopu trgovačkog centra KONZUM Zadar. Radovi su izvedeni u periodu od prosinca 2006 do svibnja 2007. godine.

       

 

DIONICA CESTE BENKOVAC-PIROVAC

Izveli smo pripremne radove na dionici ceste Benkovac - Pirovac, kao kooperanti za CESTE VARAŽDIN d.o.o. Radovi su uključivali iskop, odvoz i planiranje, cca. 100.000 m 3.

 

IZVEDBA DIJELA RADOVA NA AUTOCESTI Zagreb – Split - Čvor Vučevica

- naručitelj VIADUKT D.D.
– investitor HRVATSKE AUTOCESTE d.o.o.
- izvoditelj – Diklo-gradnja

 

IZVEDBA DIJELA RADOVA NA IZGRADNJI DRŽAVNE CESTE D 502 od Luke Gaženica do autoceste Zagreb – Split Čvor- Zadar 2

Za naručitelja VIADUKT D.D., investitora Hrvatske ceste d.o.o. izveli smo radove na : čvoru Babindub, čvoru Gaženica, prijelazu Dračevac, te izradu paralelnih puteva.


PUNIONICA VODE KRUPA

Za tvrtku CEDAR d.o.o. izveli smo zemljane radove iskopa temelja za postojeći objekt te pripremu za kompletnu infrastrukturu.

   

STAMBENO POSLOVNA ZGRADA KERUM dd

 

 

Kontaktirajte nas

Info

Diklo - gradnja d.o.o. graditeljstvo, inženjering i zaštita okoliša

Adresa:BUSSINES CENTAR JADRAN INVEST
Nikole Tesle 12b
2. kat

23000, Zadar

Hrvatska


Telefon: +385 (23) 253-033
Fax: +385 (23) 253-002